Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Pelican Yoga

 

1 Definities

Deelnemer: Degene die deelneemt aan de yogales of workshop
Online reserveringssysteem: Het online les- en leden administratiesysteem van Momoyoga.
Lesproduct: een losse (proef)les, strippenkaart of maandabonnement.
Proefles: eerste gratis les

2 Gegevens Pelican Yoga

Bedrijfsnaam: Pelican Yoga
Postadres Arianehof 13, 1562 TW Krommenie
Leslocatie: Buurtcentrum De Pelikaan, Kervelstraat 185a, 1562 AJ Krommenie

Website: pelicanyoga.nl
E-mail: info@pelicanyoga.nl

 

3 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Yogalessen

 3.1 Deze algemene voorwaarden kunnen gewijzigd worden. Dit is versie 4 d.d. 26 oktober 2023. De meest recente versie staat op de website pelicanyoga.nl/algemene-voorwaarden/. Bij wijziging zullen wij alle deelnemers hiervan op de hoogte stellen.
3.2 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op producten en diensten van Pelican Yoga.

 

4 Risico en aansprakelijkheid

4.1 Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer. Pelican Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan workshops bij of verzorgd door Pelican Yoga.

4.2 Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien je gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met je arts of fysiotherapeut.

Pelican Yoga adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

  • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
  • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les of  workshop.
  • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
  • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
  • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
  • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
  • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

 

5 Betaling

5.1  De deelnemer dient het gekochte lesproduct bij vooruitbetaling te voldoen, vóór deelname aan de lessen. Het verschuldigde bedrag  kan worden overgemaakt naar onze bankrekening. Betalen kan ook via Momoyoga bij aanschaf van een lesproduct.

5.2 Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Als de deelnemer door een ongeval, blessures of  ziekte gedurende langere tijd geen yogalessen kan volgen, wordt er in overleg met Pelican Yoga naar een passende oplossing gezocht.

 

6 Inschrijving en lesproducten

6.1 Minimum leeftijd van een deelnemer is 14 jaar.

6.2 Om je te kunnen aanmelden voor de lessen, dien je ingeschreven te staan in ons online reserveringssysteem.  Via dit systeem kan je een les boeken en betalen. Je kunt alleen een les boeken als je in het bezit bent van een geldig lesproduct: een losse les, strippenkaart of maandabonnement.

6.3 Een strippenkaart bevat 10 lessen en is 14 weken geldig. Na de geldigheidsperiode vervallen de niet gebruikte lessen. Indien er tijdens feestdagen of (school)vakanties geen lessen worden gegeven of als er lessen worden geannuleerd, wordt de geldigheidsduur van de geldige strippenkaarten verlengd met de periode gelijk aan de vakantieperiode of geannuleerde lessen.

6.4 Een maandabonnement geeft de mogelijkheid om één of twee keer per week een les te boeken. Het abonnement is doorlopend totdat de deelnemer het abonnement opzegt door een email te sturen naar info@pelicanyoga.nl. Opzegtermijn is 1 maand. Betaling kan alleen via automatische incasso. Deelnemer kan gemiste lessen inhalen zolang de deelnemer een geldig abonnement heeft.

6.5 Inschrijfgeld: Pelican Yoga rekent geen inschrijfgeld, maar behoudt zich het recht voor dit bij hernieuwde inschrijving te doen.

6.6 De actuele lesprijzen worden vermeld op onze website pelicanyoga.nl.

6.7 De lesprijzen kunnen verhoogd worden als gevolg van prijsstijgingen zoals prijsstijgingen van leveranciers, huurverhoging, btw-verhoging, belasting- en wetwijzigingen en andere prijsstijgingen die invloed hebben op het lesgeld.

 

7 Lessen

7.1 De eerste les is gratis en verplicht tot niets. Je kunt een proefles boeken via onze website. Je kunt meedoen als er plek is in de desbetreffende les.

7.2 Yogalessen als cadeau geven of ontvangen: Je kunt yogalessen bestellen om cadeau te geven. Neem contact met ons op via het formulier op de website op de pagina Contact. De bestelling dient vooraf betaald te worden. De ontvanger van het cadeau kan de lessen boeken via het online reserveringssysteem.

7.3 Voor een aangepast rooster tijdens de vakanties en feestdagen, zie onze website en het online reserveringssysteem.

7.4 In elke les is er een maximaal aantal deelnemers, afhankelijk van de grootte van de ruimte. Daarom is reserveren van een plek in de les verplicht.

7.5 Afmelden: Je kunt je voor een geboekte les afmelden via het online reserveringssysteem tot vier uur voor aanvang van de les. De les wordt dan weer bij je strippenkaartsaldo opgeteld.  Bij te late afmelding wordt de les van het strippenkaartsaldo afgeboekt.

7.6 Mocht door Pelican Yoga één of meerdere lessen worden geannuleerd, dan zullen deze lessen weer bij het strippenkaart saldo worden geboekt.

7.7 Lesrooster: Pelican Yoga kan het lesrooster dat op de website staat, aanpassen. Een roosterwijziging geeft geen recht op restitutie van het lesgeld.