Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Pelican Yoga

 

1 Definities

Deelnemer: Degene die deelneemt aan de yogales of workshop
Online reserveringssysteem: Het online les- en leden administratiesysteem van Momoyoga.
Lesproduct: een losse (proef)les of strippenkaart
Proefles: eerste gratis les

2 Gegevens Pelican Yoga

Bedrijfsnaam: Pelican Yoga
Postadres Arianehof 13, 1562 TW Krommenie
Leslocatie: Buurtcentrum De Pelikaan, Kervelstraat 185a, 1562 AJ Krommenie

Website: pelicanyoga.nl
E-mail: info@pelicanyoga.nl

 

3 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Yogalessen

 3.1 Deze algemene voorwaarden kunnen gewijzigd worden. Dit is versie 2 d.d. 5 juni 2023. De meest recente versie staat op de website pelicanyoga.nl/algemene-voorwaarden/. Bij wijziging zullen wij alle deelnemers hiervan op de hoogte stellen.
3.2 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op producten en diensten van Pelican Yoga.

 

4 Risico en aansprakelijkheid

4.1 Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer. Pelican Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan workshops bij of verzorgd door Pelican Yoga.

4.2 Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien je gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met je huisarts.

Pelican Yoga adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

  • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
  • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les of  workshop.
  • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
  • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
  • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
  • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
  • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

 

5 Betaling

5.1  De deelnemer dient het gekochte lesproduct bij vooruitbetaling te voldoen, vóór deelname aan de lessen. Het verschuldigde bedrag  kan worden overgemaakt naar IBAN NL 74 RBRB 0706 6097 51 ten name van Pelican Yoga.

5.2 Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Als de deelnemer door een ongeval, blessures of  ziekte gedurende langere tijd geen yogalessen kan volgen, wordt er in overleg met Pelican Yoga naar een passende oplossing gezocht.

 

6 Inschrijving en lesproducten

6.1 Minimum leeftijd van een deelnemer is 14 jaar.

6.2 Om je te kunnen aanmelden voor de lessen, dien je ingeschreven te staan in ons online reserveringssysteem.  Via dit systeem kan je een les boeken en betalen. Je kunt alleen een les boeken als je in het bezit bent van een geldig lesproduct: een losse les of een strippenkaart.

6.3 Een strippenkaart bevat 10 lessen en is maximaal 14 weken geldig. Voor de overige lesproducten geldt dat de geldigheidsduur wordt vermeld bij aankoop van het product. Na de geldigheidsperiode vervallen de niet gebruikte lessen. Indien er tijdens feestdagen of schoolvakanties geen lessen worden gegeven of als er lessen worden geannuleerd, wordt de geldigheidsduur van de geldige strippenkaarten verlengd met de periode gelijk aan de vakantieperiode of geannuleerde lessen.

6.4 Inschrijfgeld: Pelican Yoga rekent geen inschrijfgeld, maar behoudt zich het recht voor dit bij hernieuwde inschrijving te doen.

6.5 De actuele lesprijzen worden vermeld op onze website pelicanyoga.nl.

6.6 De lesprijzen kunnen verhoogd worden als gevolg van prijsstijgingen zoals prijsstijgingen van leveranciers, huurverhoging, btw-verhoging, belasting- en wetwijzigingen en andere prijsstijgingen die invloed hebben op het lesgeld.

 

7 Lessen

7.1 De eerste les is gratis en verplicht tot niets. Je kunt een proefles boeken via onze website. Je kunt meedoen als er plek is in de desbetreffende les.

7.2 Yogalessen als cadeau geven of ontvangen: Je kunt via de website een aantal yogalessen bestellen om cadeau te geven. De bestelling dient vooraf betaald te worden. De ontvanger van het cadeau kan de lessen boeken via het online reserveringssysteem.

7.3 Voor een aangepast rooster tijdens de vakanties en feestdagen, zie onze website en het online reserveringssysteem.

7.4 In elke les is er een maximaal aantal deelnemers, afhankelijk van de grootte van de ruimte. Daarom is reserveren van een plek in de les verplicht.

7.5 Afmelden: Je kunt je voor een geboekte les afmelden via het online reserveringssysteem tot één uur voor aanvang van de les. De les wordt dan weer bij je strippenkaartsaldo opgeteld.  Bij te late afmelding wordt de les van het strippenkaartsaldo afgeboekt.

7.6 Mocht door Pelican Yoga één of meerdere lessen worden geannuleerd, dan zullen deze lessen weer bij het strippenkaart saldo worden opgeboekt.

7.7 Lesrooster: Pelican Yoga kan het lesrooster dat op de website staat, aanpassen. Een roosterwijziging geeft geen recht op restitutie van het lesgeld.