Privacybeleid

Privacyverklaring Pelican Yoga

Deze verklaring geeft informatie over hoe Pelican Yoga omgaat met persoonsgegevens die in het kader van onze dienstverlening worden verwerkt.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Wij verzamelen persoonsgegevens via de diverse formulieren op onze website pelicanyoga.nl.

Wij plaatsten géén cookies op de website en verzamelen geen analytics data van websitebezoekers.

Deze gegevens gebruiken wij voor

• Het uitvoeren van de overeenkomst met betrekking tot onze dienstverlening en de facturatie daarvan;
• Voor het aanmaken van een account in Momoyoga, een online reserveringssysteem dat wij gebruiken voor reservering van de yogalessen en betalen van de lesproducten door onze yogi’s.
• Je e-mailadres gebruiken wij voor het versturen van e-mails en voor het versturen van e-mail nieuwsbrieven via MailChimp. De inhoud van deze nieuwsbrieven kan van informatieve aard zijn, zoals roosterwijziging, leswijzigingen, maar ook om je te informeren over nieuwe dienstverleningen, bijvoorbeeld nieuwe yogalessen.
Jouw gegevens worden niet zonder je toestemming voor andere doelen verwerkt, met derden gedeeld of verkocht, tenzij wij door een wettelijke bepaling hiertoe gedwongen worden.

Momoyoga online reserveringssysteem

Als je als yogi gebruik wilt maken van Momoyoga dan worden je gegevens gebruikt:

• Voor het aanmaken van een yogi profiel binnen de Momoyoga omgeving;
• Voor het registreren bij één of meer studio’s;
• Voor analyses ten behoeve van interne statistische doeleinden;
• Het verlenen van een beveiligde toegang tot je yogi profiel;
• Voor het doorsturen van e-mail notificaties vanuit de yogastudio.

Momoyoga zal de persoonlijke gegevens nooit verkopen en deelt gegevens alleen met derden met voorafgaande toestemming, tenzij Momoyoga tot afgifte gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Momoyoga kan (een deel van) de gegevens wel verstrekken aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoer van bepaalde diensten, bijvoorbeeld gegevensuitwisseling met een betaalprovider of e-mail programma.

Het versturen van e-mailnieuwsbrieven

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden staat een ‘unsubscribe’ of ‘afmelden’ link (behalve bij onze facturen). Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Website

Via de formulieren van onze website pelicanyoga.nl worden de volgende persoonlijke gegevens gevraagd: naam, e-mail en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken wij om contact met je te kunnen opnemen om onze dienstverlening te bevestigen of om vragen of klachten te kunnen beantwoorden.
Volgende formulieren staan op de website:

  • Contactformulier
  • Aanmeldformulier proefles

Cookies

Onze website pelicanyoga.nl plaatst geen cookies.

Bewaren van je persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door Pelican Yoga niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor de facturatie van een abonnement of voor het versturen van een nieuwsbrief.

Beveiliging

Pelican Yoga heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van haar klanten en deelnemers  te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Je rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer jouw persoonsgegevens door Pelican Yoga worden verwerkt, kan je op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

De aanvraag kan schriftelijk of per e-mail aan ons postadres (zie onderaan deze pagina) worden verstuurd. Voor wij je verzoek in behandeling nemen, zullen wij je eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene
Je kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens Pelican Yoga verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op je verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en je hierover informeren.

Recht op rectificatie
Wanneer je meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heb je het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer je wilt dat je persoonsgegevens worden verwijderd, kan je hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer je persoonsgegevens niet worden verwerkt voor de facturatie en je de persoonsgegevens wilt overdragen naar een andere dienstverlener kunt je hiervoor een verzoek indienen.

Indien bovenstaande rechten in strijd zijn met andere wetgeving, en wij hierdoor verplicht zijn persoonsgegevens langer te bewaren, kunnen wij mogelijk niet aan een verzoek voldoen.

Klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pelican Yoga

Wanneer je klachten hebt over de verwerking van persoonsgegevens door Pelican Yoga dan horen wij dit graag via: info@pelicanyoga.nl. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt je terecht op de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 5 juni 2023.

Onze contactgegevens

Pelican Yoga
Postadres: Arianehof 13, 1562 TW Krommenie
Contactpersoon: S. Verlinden
E-mailadres: info@pelicanyoga.nl